วิทยาเขตเพชรบูรณ์


Skip Main Menu

Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of  สมพร ภูแม่น้ำ
E-learning สามารถใช้ได้แล้ว
by สมพร ภูแม่น้ำ - Thursday, 19 November 2009, 11:05 AM
 
นะตอนนี้ E-learning สามารถ ใช้งานได้แล้ว อยาก ให้อาจารย์แต่ละท่านเข้ามาใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และการเรียนรู้ใหม่ๆ แก่ตัวท่านเองและต่อนักศึกษาของสถาบันของเรา
สนใจ ติดต่อ Admin สมพร ได้ หรือสอบถาม ได้ที่ 0845950921 ยินดีให้คำปรึกษา ครับ

รีบเข้ามาใช้กันเร็วนะคับ
Course categories

ภาคการศึกษาปี 2/2552 

ภาคการศึกษาปี 1/2552 
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย

สามัญ 
 ภาษาอังกฤษ

ภาคการศึกษาที 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 

พลศึกษา 
อ.ปริญญา ถวัลย์อรรณพ 
 การออกกำลังกายทั่วไปด้วยยางยืดThis course allows guest users to enterSummary
อ.พิชญาภา จันทศรี 
 การประเมินโครงการSummary
อ.วราพร ชัยนารีย์ 
 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 1/2554 
 วารสารศาสตร์ออนไลน์ (Online Journalism)This course allows guest users to enterSummary
 มนุษยสัมพันธ์
 จิตวิทยาสำหรับครู
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
 พัชรี ย่ำเที่ยง
 กรรณิกา ทองพันธ์
 จารุณี สิทธิจันดา
 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
 สันติ สิทธิจันดา
 ชำนาญ ผึ่งผาย
 หลักและการใช้ภาษาไทย
 หลักนิเทศศาสตร์ ปุณยนุช
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวารสารศาสตร์
 องค์การและการจัดการ
 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสุขภาพ
 ยิงปืน 1
 หลักการตลาด
 หลักการสื่อสารการตลาด
 จิตวิทยาทั่วไปThis course requires an enrolment key
 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 กีฬาต่อสู้
 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
 บาสเกตบอล
 ปรัชญาสุขศึกษา
 สุขภาพผู้บริโภค
 ธนู เพ็งแก่นแท้
 พื้นฐานวิชาชีพครู
 พื้นฐานการศึกษา
 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้Summary
 การออกกำลังกายและการกีฬา
 หลักสูตรพลศึกษา
 ชัยสวัสดิ์ ปัญญาปิง
 ธงชัย สุขดี
 บาสเกตบอล
 ยิมนาสติก
 นารี คำจันทร์
 แอโรบิค
 กีฬาลีลาศ
 วิทยา หล่อศิริ
 กรีฑา
 สุวัฒนา ไพรแก่น
 ประรัญญา ไตรยวงศ์
การใช้งานระบบ 
 การใช้งานระบบ E-LearningThis course allows guest users to enter

อ.วิทยา หล่อศิริ 
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาSummary
 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำSummary
 วิชา ว่ายน้ำ2Summary
 วิชา ว่ายน้ำ1Summary
 วิชา ว่ายน้ำ(พื้นฐาน)
 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ

ยิ้มยิ้ม ยินดีตอนรับเข้าสู่วิทยาเขตเพรชบูรณ์
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 Today Monday, 19 February 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

  • 19 Nov, 11:05
    สมพร ภูแม่น้ำ
    E-learning สามารถใช้ได้แล้ว more...
Skip Activities

Activities